Senin, 25 Oktober 2010

SUSUNAN PENGURUS OSIS PERIODE XVII


SUSUNAN PENGURUS OSIS PERIODE XVII
SMA NEGERI 1 KRAMATWATU
TAHUN PELAJARAN 2010-2011


Ketua                         : Kiki Paramita Fauziah
Wakil Ketua             : Aditya Fajar Pamungkas
Sekretaris I               : Amalina Yusrina
Sekretaris II              : Ade Dwi Maulina
Bendahara I              : Oviana Agisti
Bendahara II            : Destiana


Sekretaris Bidang

1. Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
    Koordinator             : Ratu Sarah
    Anggota                   : 1. Shinta
                                       2. Iis Isnawati
                                       3. Desi
                                       4. Novi
                                       5. Tselvina

2. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
    Koordinator             : Dian Puji Rahayu
    Anggota                   : 1. Nabila Meilasari
                                       2. Kukuh Widodo
                                       3. Ati
                                       4. Aninda
                                     
3. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
    Koordinator             : Ali Al Afgani
    Anggota                   : 1. Ilham
                                       2. Ratu Ana
                                       3. Habil
                                       4. Emma
                                       5. Yegar

4. Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur
    Koordinator             : Eka Setya Ningrum
    Anggota                   : 1. Rani
                                       2. Dea
                                       3. Yessy
                                       4. Sukma
                                       5. Hegi

5. Organisasi, Pendidikan Politik dan Kepemimpinan
    Koordinator             : Septian Nurmansyah
    Anggota                   : 1. Lucky
                                       2. Grace
                                       3. Virginia
                                       4. M.Mustofa Kamal

6. Keterampilan dan Kewirausahaan
    Koordinator             : Fitria
    Anggota                   : 1. Rika
                                       2. Tati
                                       3. Anggi
                                       4. Nurma
                                       5. Wawan

7. Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi
    Koordinator             : Satrio
    Anggota                   : 1. Dikson
                                       2. Jeri
                                       3. Nufus
                                       4. Reynold
                                       5. M. Caesar

8. Persepsi, Apresiasi dan Kreasi Seni
    Koordinator             : Reno
    Anggota                   : 1. Apriliani
                                       2. Riko
                                       3. Fransiska
                                       4. Risna
                                       5. M. Fikri

Tidak ada komentar:

Posting Komentar